Anneke | Inge | Karin | Dirry

Het jarenlang werken in de gezondheidszorg en de keuze voor een
andere kijk op behandelen via de osteopathie, vormde de basis voor een studie wijsbegeerte aan de universiteit van Antwerpen. Dit
resulteerde uiteindelijk in het ontwikkelen van een visie op de plaats van de osteopathie in het gezondheidszorgbeleid.

Osteopathie is een praktisch beroep. Van ons als therapeuten wordt een continu focus verwacht op hoe het lichaam zich presenteert. Bij iedere patiënt opnieuw en in iedere behandeling opnieuw moet een antwoord gevonden worden op het gepresenteerde probleem. Dit is altijd weer een uitdaging en vraagt van mij dat ik scherp blijf in mijn beroep.
[ > ]