Anneke | Inge | Karin | Dirry

Karin Drexeler

Sedert 2004 ben ik werkzaam als osteopaat. Ik voltooide de opleiding osteopathie aan het College Sutherland in Antwerpen. Voor die tijd heb ik 24 jaar gewerkt als fysiotherapeut en later als manueel
therapeut in Noorwegen, Duitsland en België. De opleiding manuele
therapie volgde ik aan de SOMT in Amersfoort (1994). Het hebben van
lichamelijke klachten betreft de gehele mens. Lichamelijk niet kunnen functioneren heeft invloed op hoe wij ons voelen en omgekeerd niet lekker in je vel zitten kan zijn weerslag hebben op het lichamelijk
functioneren. Deze samenhang leidde ertoe dat ik mij in deze periode ook verdiepte in de Haptotherapie en in de Gestalttherapie.

[ > ]