Geschiedenis

De basis voor het idee van Still is heel simpel: je kunt het lichaam
vergelijken met een motor. Als één onderdeel niet functioneert, heeft dat gevolgen voor de gehele motor. De motor gaat haperen, draait niet lekker. En dat geldt ook voor het lichaam. Werkt één deel van het lichaam niet goed, dan heeft dat een negatieve invloed op de gezondheid. Het opsporen en behandelen van deze minder goed werkende lichaamsdelen is de grondslag van de door Still ontwikkelde
osteopathie. In Amerika is de osteopathie sinds 1966 officieel erkend als geneeswijze. Later volgde Europa, met als koplopers Engeland en Frankrijk.