Organisatie in Nederland

Onze praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Deze vereniging behartigt sinds 1986 de belangen van de
osteopathie in Nederland. Net als alle erkende osteopaten, zijn onze therapeuten geregistreerd bij het onafhankelijke Nederlandse
Register Osteopathie (NRO). Om voor registratie in aanmerking te
komen moet een osteopaat de vijfjarige beroepsopleiding succesvol hebben afgerond. In Nederland kan deze studie gevolgd worden aan The International Academy of Osteopathy in Zeist en het College
Sutherland in Amsterdam.