Anneke | Inge | Karin | Dirry

Na het succesvol afronden van mijn propedeuse ben ik aan het FICO gestart met de zesjarige studie osteopathie. Door steeds twee jaar te combineren had ik de mogelijkheid om negen jaar studie in vijf jaar te doorlopen. In de zomer van 2017 heb ik mijn diploma medische basiskennis gehaald, zodat ik aan de eisen van een geregistreerd osteopaat voldoe. In september 2018 ben ik afgestudeerd als osteopaat met de eervolle vermelding ‘met onderscheiding’ zoals men dat in België noemt.  

Osteopathie is een vak waarmee ik volledig op mijn plek zit. Het geeft mij veel energie om een behandeling te geven gericht op de specifieke klachten van een individuele patiënt. Dit maakt elke patiënt opnieuw een uitdaging en het leerproces en de variatie voor mezelf oneindig. Geen patiënt is namelijk hetzelfde! Het zoeken naar de oorzaak en deze behandelen geeft mooie goede resultaten. In de volksmond wordt osteopathie nog weleens als zweverig betiteld.

[ > ]