Organisatie in Nederland

Nederland telt ongeveer 400 geregistreerde osteopaten. Meestal zijn dit fysiotherapeuten of basisartsen die na hun opleiding nog eens in deeltijd de vijfjarige beroepsopleiding Osteopathie hebben gevolgd. Daarnaast kan men de vijfjarige fulltime opleiding volgen. Deze
opleiding is bedoeld voor mensen die geen medische vooropleiding hebben. De osteopaten van onze praktijk hebben de
beroepsopleiding Osteopathie allemaal succesvol afgerond en mogen de beschermde titel DO-MRO voeren.
[ > ]