Alternatieve geneeswijze?

Osteopathie is gebaseerd op de klassieke medische wetenschap en staat aan de basis van de manuele therapie en de chiropractie. In de osteopathie worden geen geneesmiddelen en chirurgie gebruikt. Wel werken we vanuit een holistische benadering van het lichaam en daarin zijn we “anders” dan andere medici. Holisme beschouwt een klacht of ziekte als een uiting van onbalans van het lichaam en niet als een op zich zelf staand feit. Daarom worden in de osteopathie niet alleen de symptomen behandeld, maar het gehele lichaam. Er wordt gezocht naar mogelijke oorzaken van de klachten of ziekte, zowel op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.