Verwijzing/vergoeding

Voor een osteopatische behandeling heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt dus altijd een afspraak maken. Bent u bij een huisarts of specialist in behandeling, dan is het goed om hen te informeren over de behandeling in onze praktijk.
Bij acute medische problemen of een ongeval dient u altijd uw arts of een eerstehulppost op een ziekenhuis te consulteren. Onze zorg is
immers aanvullend op die van uw huisarts of specialist.