Anneke | Inge | Karin | Dirry

Dit betekent dat de groeibewegingen die tijdens de groeifase in de buik plaatsvinden, nog steeds van belang zijn voor een soepele
beweging van het lichaam na de geboorte. De groei in de buik zet zich na de geboorte verder voort in de uitrijping van het lichaam.

Verder heeft Inge Boon een 3 jarige HBO opleiding tot BSM de Jong therapeut gevolgd. Deze therapie gaat uit van fysieke problemen die ten grondslag liggen aan leer- en ontwikkelingsproblemen, zoals
bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme en PDDNOS. De combinatie van behandeling d.m.v. osteopathie en BSM de Jong
therapie, kan zorgen voor een optimalisering van de ontwikkeling. De osteopaat maakt de lichamelijke blokkades t.g.v. de geboorte of latere ziektes of trauma’s vrij.
[ > ]